ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากู้ยืม กยศ. ม.อ. ปัตตานี ปีการศึกษา 2565

          ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กยศ. 2565 นักศึกษา กยศ. ที่สำเร็จการศึกษา ปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการชำระหนี้ กยศ.ก่อนสำเร็จการศึกษา

งานทุนการศึกษาและส่งเสริมทักษะอาชีพ
31/03/2023
ID:N000047