คำอวยพรปีใหม่ จากผู้บริการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

          https://www.facebook.com/photo?fbid=601289892000961&set=pcb.601292298667387

Link : https://www.facebook.com/photo?fbid=601289892000961&set=pcb.601292298667387

กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
17/01/2023
ID:N000008