วันเด็กแห่งชาติ ม.อ. ปัตตานี

          พบกับมัคคุเทศก์บริการบนรถพลังงานไฟฟ้า วันเด็กแห่งชาติ ม.อ. ปัตตานี เจอความสนุก เล่นเกม รับของรางวัลบนรถพลังงานไฟฟ้า 14 มกราคม 2566 โดย กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
17/01/2023
ID:N000011