ร่วมส่งกำลังใจแก่นักฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          ขอเชิญชวนศิษย์เก่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมส่งกำลังใจและส่งแรงเชียร์แรงใจให้นักกีฬาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 "ดอกจานบ้านเกมส์" ระหว่างวันที่ 21 - 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษวิทยาเขตปัตตานี
25/01/2023
ID:N000017