More Give More Love ความรักคือการให้...?

          ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของมือสองสภาพดี (อุปกรณ์การเรียน ตุ๊กตา หนังสือสำหรับเด็ก ชั้นอนุบาลและประถมศึกษา) เพื่อมอบให้แก่นักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ตึก A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

Link : https://www.facebook.com/photo/?fbid=142628828636785&set=a.108189275414074

ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษวิทยาเขตปัตตานี
25/01/2023
ID:N000018