เสื้อที่ระลึก 55 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ให้แก่มหาวิทยาลัย

Link : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02UtbjJbYXHaN85iBCrVUq7Ctbya1hYUUQ6y7oAKYyiPYXy7Wh1XdzbZ1V4FKKXrkkl&id=100086690057906

ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษวิทยาเขตปัตตานี
25/01/2023
ID:N000027