สารจากผู้บริหาร

คําอวยพร สวัสดีปีใหม่ 2566 จาก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาฯ

          ปีใหม่...ขอให้เป็นปีที่สู่ความสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เดือนใหม่...ขอให้ทุกเดือนเป็นช่วงเวลาของชีวิตที่มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามา สัปดาห์ใหม่...ขอให้เปลี่ยนจากสัปดาห์ที่ธรรมดาให้เป็นสัปดาห์ที่สร้างรอยยิ้ม วันใหม่...ขอให้เต็มเปี่ยมทุกวันเวลาที่สามารถสร้างคุณค่าให้ชีวิต สวัสดีปีใหม่ 2566"

ผศ.ดร.บดินทร์ แวลาเตะ | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานี

คําอวยพร สวัสดีปีใหม่ 2566 จาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาฯ

          ขอส่งความปรารถนาดีเนื่องในวันปีใหม่ 2023 ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายและจิตใจดี ขออำนาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตามความเชื่อและศรัทธาของท่านและครอบครัว ช่วยอำนวยอวยพรให้ปีกระต่ายที่กำลังจะมาถึงเป็นปีที่พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแรงพลังในการขับเคลื่อนงานและสมหวังปรารถนาทุกประการเทอญ"

น.ส.วรัญญาเต็มรัตน์ | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานี

คําอวยพร สวัสดีปีใหม่ 2566 จาก ผู้อำนวยการกองพัฒนาฯ

          ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 นี้ ขอให้สิ่งที่ทุกท่านให้ ความเคารพศรัทธา ดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงพลานามัย สมบูรณ์ มีความสุข และมีพลังในการจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ ลุล่วงไปด้วยดีตลอดปี และตลอดไปครับ"

นายบรรจง เฉลิมวงค์ | ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

คําอวยพร สวัสดีปีใหม่ 2566 จาก หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพฯ

          HAPPY NEW YEAR 2023 ขอให้สิ่งที่ดีที่สุดในปี 2566 ที่กำลังมาถึงนี้ ดียิ่งกว่าเรื่องที่ดีที่สุดของปีที่ผ่านมาและ ขอให้เป็นปีที่ดียิ่งๆ ขึ้น สำหรับทุกท่านตลอดไป"

นางณัฏฐนันท์ โรจน์สกุลกิจ | หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพฯ

คําอวยพร สวัสดีปีใหม่ 2566 จาก หัวหน้างานทุนการศึกษาฯ

          

น.ส.ปัทมา หนูเนี่ยว | หัวหน้างานทุนการศึกษาฯ

คําอวยพร สวัสดีปีใหม่ 2566 จาก หัวหน้างานสวัสดิการที่พักฯ

          ปีใหม่นี้ขอให้เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ และทิ้งเรื่องไม่ดี ไว้ข้างหลัง อะไรที่พลาดพลั้ง (เกรด) ปล่อยมันไป ขอให้ปีนี้เป็นคนใหม่ ที่รักและใส่ใจตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเก่า มีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง มีความสดใสในทุก ๆ วัน สมหวังตลอดทั้งปีนะคะ"

นางเครือมาส แก้วทอน | หัวหน้างานสวัสดิการที่พักฯ

คําอวยพร สวัสดีปีใหม่ 2566 จาก หัวหน้างานบริการสุขภาพฯ

          ขออำนวยพรให้ปีใหม่ เป็นปีกระต่ายที่เบิกบาน สานฝันทุกเรื่องราวสำเร็จ มีสุขภาพดีมีสุขเทอญ"

นางสุธีรา โกมลมาลัย | หัวหน้างานบริการสุขภาพฯ